Understanding Money in Edo

ITỌRỌ - ISELE - IKOBO – ENAIRA

 

 

Mathematics of Money in Edo

1 kobo = ikb 

10 kobo = Isele kpa

100 kobo = Isele igbe 

1 naira = Isele igbe

2 naira = ikpen kpa

10 naira = ikpen isen

20 naira = ikpen igbe

30 naira = ikpen ekesugie

40 naira = ikpen ugie

50 naira = ikpen isen yan ugie

60 naira = ikpen gban

70 naira = ikpen isen yan gban

80 naira = ikpen iyeva

90 naira = ikpen isen yan iyeva

100 naira = ikpen ekigbesiyeha

200 naira = ikpen iyisen / Ẹkpo kpa

300 naira = Ẹkpo kpa vb'ukhionmwen

400 naira = Ẹkpo eva

500 naira = Ẹkpo eva vb'ukhionmwen

600 naira = Ẹkpo eha

700 naira = Ẹkpo eha vb'ukhionmwen

800 naira = Ẹkpo enen

900 naira = Ẹkpo enen vb'ukhionmwen

1000 naria = Ẹkpo isen

2000 naira = Ẹkpo igbe

3000 naira = Ẹkpo ekesugie

4000 naira = Ẹkpo ugie

5000 naira = Ẹkpo  isen yan ugie

6000 naira = Ẹkpo ọgban

7000 naira = Ẹkpo isen yan ọgban

8000 naira = Ẹkpo iyeva

9000 naira = Ẹkpo isen yan iyeva

10000 naira = Ẹkpo ekigbesiyeha

Totọ eh hia

ikọbọ

kobo

isele

Note(Naira #)

(#:K)

1

1

1

#00:01K

2

10

10

1

#00:10K

3

100

100

10

1

#01:00K

4

1000

1000

100

10

#10:00K

5

10,000

10,000

1000

100

#100:00K

6

100,000

100,000

10,000

1000

#1000:00K

7

1,000,000

1,000,000

100,000

10,000

#10,000:00K

8

10,000,000

10,000,000

1,000,000

100,000

#100,000:00K

9

100,000,000

100,000,000

10,000,000

1,000,000

#1,000,000:00K

10

1,000,000,000

1,000,000,000

100,000,000

10,000,000

#10,000,000:00K

11

10,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

100,000,000

#100,000,000:00K

12

100,000,000,000

100,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

#1,000,000,000:00K

13

1,000,000,000,000

1,000,000,000,000

100,000,000,000

10,000,000,000

#10,000,000,000:00K

14

10,000,000,000,000

10,000,000,000,000

1,000,000,000,000

100,000,000,000

#100,000,000,000:00K

15

100,000,000,000,000

100,000,000,000,000

10,000,000,000,000

1,000,000,000,000

#1,000,000,000,000:00K

16

1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000

10,000,000,000,000

#10,000,000,000,000:00K

17

10,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000

#100,000,000,000,000:00K

18

100,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000

#1,000,000,000,000,000:00K

19

1,000,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000

#10,000,000,000,000,000:00K

20

10,000,000,000,000,000,000

10,000,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000

#100,000,000,000,000,000:00K

 

 

Totọ eh hia

X

....

Isele = Coin/Cent /10kobo

Equivalent in (Note)

Equivalent in (Ikpen=2x/x2)

Naira(#): Kobo

1

Isele.

ọkpa

ten kobo

 

#00:10k

2

Isele.

eva

twenty kobo

 

#00:20k

3

Isele.

eha

thirty kobo

 

#00:30k

4

Isele.

enen

forty kobo

 

#00:40k

5

Isele.

isen

fifty kobo

 

#00:50k

6

Isele.

ehan

sixty kobo

 

#00:60k

7

Isele.

ihinron

seventy kobo

 

#00:70k

8

Isele.

erenren

eighty kobo

 

#00:80k

9

Isele.

ihinrin

ninety kobo

 

#00:90k

10

Isele.

igbe

One naira (100 kobo)

 

#01:00k

11

Isele.

owọrọ

One naira ten kobo

 

#01:10k

12

Isele.

iweva

One naira twenty kobo

 

#01:20k

13

Isele.

iweha

One naira thirty kobo

 

#01:30k

14

Isele.

iwenen

One naira forty kobo

 

#01:40k

15

Isele.

ekesugie

One naira fifty kobo

 

#01:50k

16

Isele.

enen ẹirrọ vbe ugie

One naira sixty kobo

 

#01:60k

17

Isele.

eha ẹirrọ vbe ugie

One naira seventy kobo

 

#01:70k

18

Isele.

eva ẹirrọ vbe ugie

One naira eighty kobo

 

#01:80k

19

Isele.

ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

One naira ninety kobo

 

#01:90k

20

Isele.

ugie

Two naira

Ikpen ọkpa

#02:00k

21

Isele.

ọkpa yanren ugie

Two naira ten kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ọkpa

#02:10k

22

Isele.

eva yanren ugie

Two naira twenty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eva

#02:20k

23

Isele.

eha yanren ugie

Two naira thirty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eha

#02:30k

24

Isele.

enen yanren ugie

Two naira forty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele enen

#02:40k

25

Isele.

isen yanren ugie

Two naira fifty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele isen

#02:50k

26

Isele.

enen ẹirrọ vbe ọgban

Two naira sixty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ehan

#02:60k

27

Isele.

eha ẹirrọ vbe ọgban

Two naira seventy kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinrin

#02:70k

28

Isele.

eva ẹirrọ vbe ọgban

Two naira eighty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinron

#02:80k

29

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe ọgban

Two naira ninety kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ihinrin

#02:90k

30

Isele.

ọgban

Three naira

Ikpen ọkpa vbe isele igbe

#03:00k

31

Isele.

ọkpa yanren ọgban

Three naira ten kobo

Ikpen ọkpa vbe isele owọrọ

#03:10k

32

Isele.

eva yanren ọgban

Three naira twenty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iweva

#03:20k

33

Isele.

eha yanren ọgban

Three naira thirty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iweha

#03:30k

34

Isele.

enen yanren ọgban

Three naira forty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele iwenẹn

#03:40k

35

Isele.

isen yanren ọgban

Three naira fifty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ekesugie

#03:50k

36

Isele.

enen ẹirrọ vbe iyeva

Three naira sixty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele enẹn ẹi rrọ vb’ugie

#03:60k

37

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyeva

Three naira seventy kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eha ẹi rrọ vb’ugie

#03:70k

38

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyeva

Three naira eighty kobo

Ikpen ọkpa vbe isele eva ẹi rrọ vb’ugie

#03:80k

39

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyeva

Three naira ninety kobo

Ikpen ọkpa vbe isele ọkpa ẹi rrọ vb’ugie

#03:90k

40

Isele.

iyeva

Four naira

Ikpen eva

#04:00k

41

Isele.

ọkpa yanren iyeva

Four naira ten kobo

Ikpen eva vbe isele ọkpa

#04:10k

42

Isele.

eva yanren iyeva

Four naira twenty kobo

Ikpen eva vbe isele eva

#04:20k

43

Isele.

eha yanren iyeva

Four naira thirty kobo

Ikpen eva vbe isele eha

#04:30k

44

Isele.

enen yanren iyeva

Four naira forty kobo

Ikpen eva vbe isele enẹn

#04:40k

45

Isele.

isen yanren iyeva

Four naira fifty kobo

Ikpen eva vbe isele isen

#04:50k

46

Isele.

enen ẹirrọ vbe ekigbe s´iyeha

Four naira sixty kobo

Ikpen eva vbe isele ehan

#04:60k

47

Isele.

eha ẹirrọ vbe ekigbe s´iyeha

Four naira seventy kobo

Ikpen eva vbe isele ihinron

#04:70k

48

Isele.

eva ẹirrọ vbe ekigbe s´iyeha

Four naira eighty kobo

Ikpen eva vbe isele ehẹnhẹn

#04:80k

49

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe ekigbe s´iyeha

Four naira ninety kobo

Ikpen eva vbe isele ihinrin

#04:90k

50

Isele.

ekigbe s´iyeha

Five naira

Ikpen eva vbe isele igbe

#05:00k

51

Isele.

ọkpa yanren ekigbe s´iyeha

Five naira ten kobo

Ikpen eva vbe isele owọrọ

#05:10k

52

Isele.

eva yanren ekigbe s´iyeha

Five naira twenty kobo

Ikpen eva vbe isele iweva

#05:20k

53

Isele.

eha yanren ekigbe s´iyeha

Five naira thirty kobo

Ikpen eva vbe isele iweha

#0530k

54

Isele.

enen yanren ekigbe s´iyeha

Five naira forty kobo

Ikpen eva vbe isele iwenen

#05:40k

55

Isele.

isen yanren ekigbe s´iyeha

Five naira fifty kobo

Ikpen eva vbe isele ekesugie

#05:50k

56

Isele.

enen ẹirrọ vbe iyeha

Five naira sixty kobo

Ikpen eva vbe isele enẹn ẹi rrọ vb’ugie

#05:60k

57

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyeha

Five naira seventy kobo

Ikpen eva vbe isele eha ẹi rrọ vb’ugie

#05:70k

58

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyeha

Five naira eighty kobo

Ikpen eva vbe isele eva ẹi rrọ vb’ugie

#05:80k

59

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyeha

Five naira ninety kobo

Ikpen eva vbe isele ọkpa ẹi rrọ vb’ugie

#05:90k

60

Isele.

iyeha

Six naira

Ikpen eha

#06:00k

61

Isele.

ọkpa yanren iyeha

Six naira ten kobo

Ikpen eha vbe isele ọkpa

#06:10k

62

Isele.

eva yanren iyeha

Six naira twenty kobo

Ikpen eha vbe isele eva

#06:20k

63

Isele.

eha yanren iyeha

Six naira thirty kobo

Ikpen eha vbe isele eha

#06:30k

64

Isele.

enen yanren iyeha

Six naira forty kobo

Ikpen eha vbe isele enẹn

#06:40k

65

Isele.

isen yanren iyeha

Six naira fifty kobo

Ikpen eha vbe isele isen

#06:50k

66

Isele.

enen ẹirrọ vbe iyeha kevb’igbe

Six naira sixty kobo

Ikpen eha vbe isele ehan

#06:60k

67

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyeha kevb’igbe

Six naira seventy kobo

Ikpen eha vbe isele ihinron

#06:70k

68

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyeha kevb’igbe

Six naira eighty kobo

Ikpen eha vbe isele erenren

#06:80k

69

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyeha kevb’igbe

Six naira ninety kobo

Ikpen eha vbe isele ihinrin

#06:90k

70

Isele.

iyeha kevb’igbe

Seven naira

Ikpen eha vbe isele igbe

#07:00k

71

Isele.

ọkpa yanren iyeha kevb’igbe

Seven naira ten kobo

Ikpen eha vbe isele owọrọ

#07:10k

72

Isele.

eva yanren iyeha kevb’igbe

Seven naira twenty kobo

Ikpen eha vbe isele iweva

#07:20k

73

Isele.

eha yanren iyeha kevb’igbe

Seven naira thirty kobo

Ikpen eha vbe isele iweha

#07:30k

74

Isele.

enen yanren iyeha kevb’igbe

Seven naira forty kobo

Ikpen eha vbe isele iwenẹn

#07:40k

75

Isele.

isen yanren iyeha kevb’igbe

Seven naira fifty kobo

Ikpen eha vbe isele ekesugie

#07:50k

76

Isele.

enẹn ẹirrọ vbe iyenen

Seven naira sixty kobo

Ikpen eha vbe isele enẹn ẹi rrọ vbe ugie

#07:60k

77

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyenen

Seven naira seventy kobo

Ikpen eha vbe isele eha ẹi rrọ vbe ugie

#07:70k

78

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyenen

Seven naira eighty kobo

Ikpen eha vbe isele eva ẹi rrọ vbe ugie

#07:80k

79

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyenen

Seven naira ninety kobo

Ikpen eha vbe isele ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

#07:90k

80

Isele.

iyenen

Eight naira

Ikpen enen

#08:00k

81

Isele.

ọkpa yanren iyenen

Eight naira ten kobo

Ikpen enen vbe isele ọkpa

#08:10k

82

Isele.

eva yanren iyenen

Eight naira twenty kobo

Ikpen enen vbe isele eva

#08:20k

83

Isele.

eha yanren iyenen

Eight naira thirty kobo

Ikpen enen vbe isele eha

#08:30k

84

Isele.

enen yanren iyenen

Eight naira forty kobo

Ikpen enen vbe isele enẹn

#08:40k

85

Isele.

isen yanren iyenen

Eight naira fifty kobo

Ikpen enen vbe isele isen

#08:50k

86

Isele.

enen ẹirrọ vbe iyenen kevb’igbe

Eight naira sixty kobo

Ikpen enen vbe isele ehan

#08:60k

87

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyenen kevb’igbe

Eight naira seventy kobo

Ikpen enen vbe isele ihinron

#08:70k

88

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyenen kevb’igbe

Eight naira eighty kobo

Ikpen enen vbe isele erenren

#08:80k

89

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyenen kevb’igbe

Eight naira ninety kobo

Ikpen enen vbe isele ihinrin

#08:90k

90

Isele.

iyenen kevb’igbe

Nine naira

Ikpen enen vbe isele igbe

#09:00k

91

Isele.

ọkpa yanren iyenen kevb’igbe

Nine naira ten kobo

Ikpen enen vbe isele owọrọ

#09:10k

92

Isele.

eva yanren iyenen kevb’igbe

Nine naira twenty kobo

Ikpen enen vbe isele iweva

#09:20k

93

Isele.

eha yanren iyenen kevb’igbe

Nine naira thirty kobo

Ikpen enen vbe isele iweha

#09:30k

94

Isele.

enen yanren iyenen kevb’igbe

Nine naira forty kobo

Ikpen enen vbe isele iwenẹn

#09:40k

95

Isele.

isen yanren iyenen kevb’igbe

Nine naira fifty kobo

Ikpen enen vbe isele ekesugie

#09:50k

96

Isele.

enen ẹirrọ vbe iyisen

Nine naira sixty kobo

Ikpen enen vbe isele enẹn ẹi rrọ vbe ugie

#09:60k

97

Isele.

eha ẹirrọ vbe iyisen

Nine naira seventy kobo

Ikpen enen vbe isele eha ẹi rrọ vbe ugie

#09:70k

98

Isele.

eva ẹirrọ vbe iyisen

Nine naira eighty kobo

Ikpen enen vbe isele eva ẹi rrọ vbe ugie

#09:80k

99

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe iyisen

Nine naira ninety kobo

Ikpen enen vbe isele ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

#09:90k

100

Isele.

iyisen

Ten naira

Ikpen isen

#10:00k

101

Isele.

ọkpa yanren iyisen

Ten naira ten kobo

Ikpen isen vbe isele ọkpa

#10:10k

102

Isele.

eva yanren iyisen

Ten naira twenty kobo

Ikpen isen vbe isele eva

#10:20k

103

Isele.

eha yanren iyisen

Ten naira thirty kobo

Ikpen isen vbe isele eha

#10:30k

104

Isele.

enen yanren iyisen

Ten naira forty kobo

Ikpen isen vbe isele enẹn

#10:40k

105

Isele.

isen yanren iyisen

Ten naira fifty kobo

Ikpen isen vbe isele isen

#10:50k

106

Isele.

ehan yanren iyisen

Ten naira sixty kobo

Ikpen isen vbe isele ehan

#10:60k

107

Isele.

ihinron yanren iyisen

Ten naira seventy kobo

Ikpen isen vbe isele ihinron

#10:70k

108

Isele.

erenren yanren iyisen

Ten naira eighty kobo

Ikpen isen vbe isele erenren

#10:80k

109

Isele.

ihinrin yanren iyisen

Ten naira ninety kobo

Ikpen isen vbe isele ihinrin

#10:90k

110

Isele.

igbe yanren iyisen

Eleven naira

Ikpen isen vbe isele igbe

#11:00k

111

Isele.

owọrọ yanren iyisen

Eleven naira ten kobo

Ikpen isen vbe isele owọrọ

#11:10k

112

Isele.

iweva yanren iyisen

Eleven naira twenty kobo

Ikpen isen vbe isele iweva

#11:20k

113

Isele.

iweha yanren iyisen

Eleven naira thirty kobo

Ikpen isen vbe isele iweha

#11:30k

114

Isele.

iwenen yanren iyisen

Eleven naira forty kobo

Ikpen isen vbe isele iwenẹn

#11:40k

115

Isele.

ekesugie yanren iyisen

Eleven naira fifty kobo

Ikpen isen vbe isele ekesugie

#11:50k

116

Isele.

enen ẹirrọ vbe ugie yanren iyisen

Eleven naira sixty kobo

Ikpen isen vbe isele enẹn ẹi rrọ vbe ugie

#11:60k

117

Isele.

eha ẹirrọ vbe ugie yanren iyisen

Eleven naira seventy kobo

Ikpen isen vbe isele eha ẹi rrọ vbe ugie

#11:70k

118

Isele.

eva ẹirrọ vbe ugie yanren iyisẹn

Eleven naira eighty kobo

Ikpen isen vbe isele eva ẹi rrọ vbe ugie

#11:80k

119

Isele.

ọkpa ẹirrọ vbe ugie yanren iyisen

Eleven naira ninety kobo

Ikpen isen vbe isele ọkpa ẹi rrọ vbe ugie

#11:90k

120..

Isele.

ugie yanren iyisen

Twelve naira

Ikpen ehan

#12:00k

 

Views: 359

Replies to This Discussion

Saminu Osemwingie Osasu Amaddin :

Let me commend Otedo.com as I have always done for the great work it is doing.But going through the Mathematics of Money in Edo,I didn't quite flow with the language definitions of some numerals and values. I'd like to suggest that it is better to use the present currency of Naira and Kobo translated version instead of translating the discarded Pounds, Shillings and Pence in teaching our younger and present generation of Edo language learners. Let's avoid confusing these money numerals which are not in sync with the normal Edo numerals as related to other objects or things. It must be noted too that holding on to the old language of counting money which is not known to the present generation will make the language cumbersome to understand. N20 (twenty naira) for example should not be 'ikpen igbe' but 'enaira ugie'. The words that can cause confusion to a learner here for example are words like 'Igbe' (10) and 'Ugie' (20). Forty (40) in Edo numeral is 'iyeva' (40),etc. which literally means 20 in 2 units. When you refer to N80 as 'ikpen iyeva', it sets the brain wondering which of the 'iyi eva' is real. Is it the one of 'igho' (money), ikpen or the one of objects as in 'alimo iyeva = 40 Oranges' or 'ikpen iyeva = 80 naira. Even if the argument is about keeping to the currency value, let's be reminded that before the coming of the European or English Pounds and Shillings, our people used or were using cowries - 'ikpigho', as a form of money in economic/social transactions. As time dictated this was done away with when a new system for transaction came. So also in the present dispensation, we use Naira and Kobo, this must be the language in our vocabulary. Naira is 'ENAIRA', while Kobo is 'IKOBO'. We cannot allow the past confuse our present and future. I would therefore like Itendo,Otu Edo Umagbae, Otedo.com, Edo language teachers as well as other concerned Edo citizens to look into this and other areas of our language that need reform in order to redress and increase our vocabulary, especially in this age of digitization and globalization.

1 kobo = 1 ikọbọ
10 kobo = (10 ikọbọ) - Isele ọkpa
100 kobo = Isele igbe

1 naira = Isele igbe
2 naira = ikpen ọkpa
3 naira = ikpen ọkpa vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
4 naira = ikpen eva
5 naira = ikpen eva vbe Isele igbe (eva vb’igbe)
6 naira = ikpen eha
7 naira = ikpen eha vbe Isele igbe (eha vb’igbe)
8 naira = ikpen enen
9 naira = ikpen enen vbe Isele igbe (ọkpa vb’igbe)
10 naira = ikpen isen

20 naira = ikpen igbe
30 naira = ikpen ekesugie
40 naira = ikpen ugie
50 naira = ikpen isen yan ugie
60 naira = ikpen ọgban
70 naira = ikpen isen yan ọgban
80 naira = ikpen iyeva
90 naira = ikpen isen yan iyeva
100 naira = ikpen ekigbesiyeha

200 naira = ikpen iyisen / Ẹkpo ọkpa
300 naira = Ẹkpo ọkpa vb'ukhionmwen
400 naira = Ẹkpo eva
500 naira = Ẹkpo eva vb'ukhionmwen
600 naira = Ẹkpo eha
700 naira = Ẹkpo eha vb'ukhionmwen
800 naira = Ẹkpo enen
900 naira = Ẹkpo enen vb'ukhionmwen
1000 naria = Ẹkpo isen

2000 naira = Ẹkpo igbe3000 naira = Ẹkpo ekesugie
4000 naira = Ẹkpo ugie
5000 naira = Ẹkpo  isen yan ugie
6000 naira = Ẹkpo ọgban
7000 naira = Ẹkpo isen yan ọgban
8000 naira = Ẹkpo iyeva
9000 naira = Ẹkpo isen yan iyeva
10000 naira = Ẹkpo ekigbesiyeha

RSS

Great Benin Bronze

EDE N'ERHENA VBE EDO

© 2019   Created by Otedo News Update.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Local And International News Outlets
OTEDO.COM New Nigerian Newspaper Los Angeles Times Leadership Newspaper Thisday Vanguard Newspaper 234Next Daily Champion MTN Football Chicago Inquirer PM News National Daily NigeriaHealthWatch News Star Newspaper Desert Herald Sahara Reporters Associated Press Nigeria Liberty Forum,UK AFP Online BBC Nigerian Village Square Telegraph Newspaper Nigerian News Service Newswatch The Guardian Punch Daily Independent Nigerian Tribune The Nation The Sun Coastalnews NewsDiary Online Daily Trust Compass Newspaper CNN SKY Sports Yahoo! News KickOff Nigeria CNET News Reuters United Press International